Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę oraz Licencjodawcę w przypadku, gdy Produkt nie jest własnością Usługodawcy.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą” jest WebCoders.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres do doręczeń ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000425692, kapitał zakładowy 100.000 zł, NIP 7133083804, REGON 061431669.
 3. Dane osobowe przetwarzane są dla następujących celów:
  1)   Sprzedaż Produktów;
  2)   Świadczenie Usług;
  3)   Utrzymanie kontaktu z Klientami;
  4)   Uzyskanie danych statystycznych na temat odwiedzin Strony Internetowej;
  5)   Cele rekrutacyjnych.
 4. Dane osobowe mogą być wykorzystywane dla potrzeb udzielania informacji o Produktach i Usługach Usługodawcy oraz w celach marketingowych wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika/Klienta na przetwarzanie danych osobowych w przedmiotowym celu.
 5. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 3 pkt. 4, przetwarzane są przy użyciu następujących dostawców usług: Google LLC, H88 S.A. Dokładne informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb statystycznych zostały zamieszczone w Polityce cookies oraz Polityce Prywatności.
 6. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie dla celów, jakie wynikają z ich udostępnienia.
 7. Każdej osobie, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo żądania:
  1)   Sprostowania danych osobowych;
  2)   Usunięcia danych osobowych;
  3)   Ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych;
  4)   Dostępu do danych osobowych;
  5)   Przeniesienia danych osobowych;
  6)   Kopii danych osobowych.
 8. Realizacji wyżej wskazanych uprawnień należy dokonać poprzez wysłanie wiadomości email na adres: info@antyspamshopgadget.pl lub tradycyjną pocztą na adres Usługodawcy.
 9. Wolę usunięcia danych osobowych z bazy i rejestru Usługodawcy należy zgłosić poprzez wysłanie wiadomości email na adres info@antyspamshopgadget.pl lub tradycyjną pocztą na adres Usługodawcy.
 10. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim lub innym podmiotom bez uprzedniej zgody właściciela danych osobowych, z wyjątkiem udostępnienia danych osobowych Licencjodawcy nabytego Produktu, a także w przypadku, gdy przekazanie danych osobowych jest dozwolone przez stosowne przepisy o ochronie danych osobowych, bądź o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 11. W następstwie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy, właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Dane osobowe podlegają przetwarzaniu przez Usługodawcę oraz Licencjodawcę w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Zaloguj się lub jeśli nie masz konta Zarejestruj się
Submit
do góry
Promocja kończy się za

00 dni 00 godz. 00 min. 00 sek.

Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl